SWS Generalforsamling 2020

11. februar 2020 18:16 , af Poul Ammentorp

Da Wayfarer folket jo er travle mennesker, kommer annoncering af generalforsamling tidligt i år, så I kan sætte kryds i kalenderen inden den er fyldt!

Har du forslag til behandling / beslutning på generalforsamlingen, så send dem venligst til formanden Thomas Raun-Pedersen trp@wt.dk senest 3 måneder inden generalforsamlingen.

Indkaldelse til årets generalforsamling i SWS

Onsdag d. 8. juli 2020 kl. 19.30

Sted:  Rantzausminde Camping, Rantzausmindevej 215, 5700 Svendborg

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Forslag fra WIC til ændring af Class Rules
  6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Bestyrelsen