Målerbrev

Procedure for Wayfarer målebrev

SWS har besluttet at al administration af målerbreve fremadrettet administreres af Dansk Sejlunion (DS).
  • Det er kun relevant at have målerbrev til jollen, såfremt man sejler kapsejlads.
  • For at oprette eller omregistrere et målerbrev/klassebevis, så skal man være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion
  • Det koster 250 kr. at ny-registrere eller omregistrere jollen, og registreringen gælder indtil ejerskifte.
  • Eksisterende SWS målerbrev kan overflyttes til DS uden beregning, såfremt det er til samme person.
  • Ved oprettelse af målerbrev skal man enten have et 'builders certificate' eller et gyldigt måleskema udfærdiget af en måler.
    • Skal jollen måles mhp. udfærdigelse af målerskema, så skal der laves en aftale om dette med en måler. Det koster 100 kr. + transportomkostninger for måler. Aftale dette med måler. 
Du kan læse mere om proceduren for registrering, ejerskifte og betaling på DS hjemmesiden her.
Du kan tilgå målerbrev online på websejler. (Denne oversigt er pt. ikke helt opdateret ift. de joller der allerede er registreret hos DS)